Reference

Spodaj so predstavljene le določene reference, katere smo izvajali v preteklosti.
Navedene le pomembnejše od leta 2015

Stanovanjski objekti

Gradnja individualne hiše v Utiku, gradbena dela, 2020

Gradnja Stolpnice B na Majskih Poljanah v Novi Gorici,gradbena dela, 2019-2020

Gradnja Stanovanjskega naselja Brinje SB3 v Kozini, gradbena dela, 2019

Gradnja dvojčka na Peruzzijevi v Ljubljani, gradbena dela, 2018-2020

Gradnja naselja 28 individualnih stanovanjskih hiš v Rakovniku, GO dela, 2018-2020

Gradnja 20 stanovanjskih enot dvojčkov in individualnih enot v naselju Med Lipami v Mengšu, GO dela, 2017- 2020

Gradnja večstanovanjskega objekta Vila Grbina v Ljubljani, GOI dela 2017-2018

Gradnja  7 vrstnih hiš “Poljanski vrtovi” v Ljubljani, GOI dela, 2017-2019

Poslovni in proizvodni objekti

Gradnja poslovne hale Bemija d.o.o. v  Komendi,   GO dela, 2017-2018

Gradnja Proizvodno skladiščnega objekta Plastika Virant d.o.o. v Komendi, GOI dela, 2017-2018

Gradnja Proizvodno skladiščnega objekta Steris v Komendi, GOI dela, 2017

Gradnja poslovne hala Kovica v Starem trgu pri Ložu, GOI dela, 2015

Ostali objekti

Gradbena dela pri prenovi objekta Dom starejših občanov Kamniku, gradbena dela, 2016-2017

Gradbena dela pri prenovi objekta DUFS v Trbovljah, gradbena dela, 2016-2017

Izvedba medetaže na objektu Obnova v Črnučah, GOI dela,  2016-2017

Obnovitvena dela na stavbni lupini-strehi in ulični fasadi stavbe na Poljanski 18 v Ljubljani, GOI dela, 2016-2017

Gradnja objekta McDonalds v Lescah, GOI dela, 2016

Izgradnja širitva podružnične osnovne šole V Ihanu z zunanjo ureditvijo, GOI dela, 2016-2017

Izvedba toplotne izolacije ovoja fasade na dvoriščni strani stanovanjsko poslovnega objekta Tomšičeva ulica 4, v Ljubljan1, GOI dela, 2016

 

Izvedba toplotne izolacije ovoja fasade na dvoriščni strani na večstanovanjskem objektu, Ljubljanska cesta 65, 1230 DOMŽALE,  GOI dela, 2016

 

Izvedba gradbenih in rušitvenih del na objektu KAPITELJ v Novem mestu, GO dela, 2015

kontakt

Kontaktirajte nas

V kolikor vas zanimajo dodatne stvari v zvezi z našimi storitvami, nas kontaktirajte preko kontaktov.